1. Anh Nguyễn Ánh Dương - Chủ thương hiệu mật ong Vhoney

 cảm nhận của anh Dương

 

2. Chị Thái Vân - Chủ Spa Vanus

 

Cảm nhận của chị Vân

 

3. Anh Nguyễn Thái Duy - Sở Hữu Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training

 

 

cảm nhận của anh Duy

 

4. Anh Vũ Đức Trình - Giám đốc công ty cổ phần TaToCo

 

cảm nhận của anh Trình 

{{item.title}}